Σεμινάρια για θερμοπλαστικά από την εταιρεία: UNIDENTAL & ROKO

Ημερίδα και σεμινάριο εκπαίδευσης απο την Unidental στα θερμοπλαστικά προϊόντα της εταιρείας Roko.

Σάββατο 19/9: Λάρισα
> Το πρακτικό κομμάτι υλοποιήθηκε στο εργαστήριο KOKKONIS DENTAL LAB